Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft de informatie die A.B. TRAVEL TOURS, geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer BCE 0427.996.662AB TOURS, hierna te noemen "AB TOURS" of "wij", verzamelt informatie op elke website die zij beheert en/of informatie die wordt verzameld tijdens elke relatie, evenals de manier waarop AB TOURS deze gegevens gebruikt. 

Dit beleid maakt deel uit van onze algemene voorwaarden en is van toepassing op alle klanten en/of serviceproviders.

 1. Algemeen

AB TOURS verwerkt alle persoonsgegevens systematisch in strikte overeenstemming met dit privacybeleid en de Belgische wet op de privacy. Via deze privacyverklaring voldoet AB TOURS ook aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is CANTILLON HELENE.

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

De persoonlijke gegevens die AB TOURS verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gekoppeld aan de doeleinden waarvoor we ze verzamelen:

 • Uw naam, 
 • Uw voornamen, 
 • Uw adres,
 • Uw mobiele telefoonnummer,
 • Uw vaste telefoonnummer,
 • Uw e-mail,
 • Uw telefoonnummer,
 • Uw geboortedatum,
 • Uw leeftijd,
 • Uw nationaliteit,
 • Uw identiteitskaart en/of paspoortnummer,
 • e bedrijfs- of btw-nummer, 
 • Uw bankrekeningnummer, 
 • Uw creditcardnummer, 
 • Bepaalde informatie over uw gezondheidstoestand (indien van toepassing).
 • Bepaalde specifieke desiderata (met betrekking tot dieet, religie of beperkingen)

Elke internetsite die door AB TOURS wordt beheerd, verzamelt waarschijnlijk de volgende informatie

 • het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer 
 • het IP-adres van je internetprovider, 
 • de datum en tijd van uw toegang tot de site, 
 • het internetadres van de website vanwaar u een directe link naar deze website hebt verkregen, 
 • het besturingssysteem dat u gebruikt 
 • de delen van de website die u bezoekt, de pagina's van de website,
 • de informatie die u hebt geraadpleegd en het materiaal dat u hebt verzonden of gedownload van onze website

We kunnen uw gegevens verkrijgen van een gebruiker of via een interview, zowel in onze kantoren als daarbuiten (op een beurs, enz.). In dat geval verzamelen we de volgende gegevens:

 • uw achternaam, voornaam en e-mailadres.
 1. Waarom we persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken?

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens uitsluitend voor specifieke en rechtmatige doeleinden.

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om de werking van de Service te garanderen en zijn daarom strikt voor intern gebruik.

Het doel van deze gegevens is om contact te leggen tussen de verschillende Gebruikers en om de goede werking van de Service te garanderen. Deze gegevens worden ook gebruikt voor interne rapportage en statistische doeleinden:

 • Bestandsbeheer Persoonsgegevens: wij verwerken persoonsgegevens om een contract te kunnen uitvoeren en u de gevraagde dienst te kunnen leveren, inclusief het leggen van contact met en tussen de verschillende gebruikers/dienstverleners van de Site en/of leveranciers en/of onderaannemers.
 • Diensten controleren en organiseren We moeten je gegevens kunnen gebruiken om je op de hoogte te houden van wijzigingen, ontwikkelingen in onze diensten, het volgen van bestellingen, enz.
 • Adviesdiensten Om u te informeren over andere producten en/of diensten die AB TOURS en de aan haar gelieerde bedrijven aanbieden.
 • Statistische doeleinden Gegevensbescherming: we verwerken persoonlijke gegevens om onze website en ons dienstenaanbod te verbeteren. We verwerken persoonlijke gegevens bijvoorbeeld in anonieme statistieken, die het op geen enkele manier mogelijk maken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen. Hierbij beroepen we ons op ons legitieme belang, namelijk de mogelijkheid om de kwaliteit van onze service voortdurend te verbeteren;
 • Marketingdoeleinden we kunnen uw e-mailadres en/of adres gebruiken om u nieuwsbrieven, campagnes en promoties toe te sturen, maar alleen als u ons daar van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Als we je e-mailadres via een derde partij verkrijgen, sturen we je eenmalig een e-mail en kun je er vervolgens uitdrukkelijk voor kiezen om toestemming te geven voor verdere informatie.

U bent nooit verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar u zult begrijpen dat bepaalde diensten niet mogelijk zijn als we uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwerken. 

We kunnen u ook op elk moment vragen om ons meer informatie te geven voor profilerings- en marketingdoeleinden. Het verstrekken van deze informatie is geheel vrijwillig. Wij kunnen u van tijd tot tijd vragen om feedback over het gebruik of de diensten van onze website om ons te helpen onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

We kunnen uw communicatie gebruiken voor training en kwaliteitscontrole.

We kunnen deze gegevens ook doorgeven aan technische serviceproviders ten behoeve van het uitvoeren van de service.

 1. E-mails en marketingcommunicatie

We sturen je alleen e-mails om je op de hoogte te houden van je registratie of om je te informeren over belangrijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of privacyverklaring.

Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrieven, ontvang je de nieuwsbrief en marketingcommunicatie per e-mail.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken, zonder dat u zich hoeft te verantwoorden en zonder kosten. Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een e-mail om ons op de hoogte te stellen van de intrekking van uw toestemming naar claims@abtours.be.

 1. Vertrouwelijkheid en beveiliging

AB TOURS doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de verzamelde persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk zijn.

AB TOURS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het onjuiste of oneigenlijke gebruik van persoonsgegevens door een derde.

AB TOURS zorgt er ook voor dat haar medewerkers alleen toegang hebben tot persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken of voor het leveren van de dienst.

 1. Overdracht van gegevens aan derden

We verstrekken alleen informatie aan derden als dit noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten uit te voeren. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of om te reageren op een specifiek verzoek. Zij hebben niet het recht om deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij u hen hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Naast uw naam, adres en e-mailadres geven we onze vertegenwoordigers ook uw telefoonnummer, zodat ze u op de hoogte kunnen brengen van wijzigingen of contact met u kunnen opnemen om nuttige/gewenste informatie te verstrekken.

AB TOURS zal je gegevens nooit verkopen aan derden voor marketing/commerciële doeleinden.

De volledige of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van AB TOURS waarbij de commerciële activiteiten van AB TOURS worden gereorganiseerd, overgedragen of stopgezet, of het faillissement van AB TOURS kan betekenen dat uw gegevens worden doorgegeven aan nieuwe entiteiten of derden die een deel of het geheel van de commerciële activiteiten van AB TOURS uitvoeren. Op dezelfde manier kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan bedrijven die verbonden zijn aan AB TOURS.

 1. Cookieverklaring

Elke website van AB TOURS verzamelt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld om een taalkeuze te behouden, enz.) en om onlinestatistieken over de gebruikers van de site te verzamelen. 

Cookies maken de interactie met onze website over het algemeen gemakkelijker en sneller. Ze helpen u ook om tussen de verschillende delen van een site te navigeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of reclame op de site relevanter voor u te maken, of om de website aan te passen aan uw voorkeuren en behoeften. 

U kunt uw browser configureren om een bericht te ontvangen dat aangeeft dat er een cookie is geplaatst of om het verzamelen van cookies te weigeren. 

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of om persoonlijke gegevens vast te leggen zonder uw medeweten. Als u echter de installatie van cookies op uw computer of mobiele apparaat wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. Gebruik de HELP-functie van je browser om te zien hoe je dit kunt doen. In sommige gevallen kan de Site niet functioneren en/of kan gebruikers de toegang tot bepaalde delen van de website worden ontzegd als hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.

 1. Duur van de behandeling

AB TOURS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze privacyverklaring. 

We bewaren de persoonlijke gegevens die we gebruiken om misbruik te melden, analyseren en voorkomen tot 5 jaar nadat de relatie is beëindigd. We kunnen uw persoonlijke gegevens niet uit back-ups verwijderen. Wanneer we echter een back-up herstellen, zullen we de persoonlijke gegevens direct verwijderen. We verwerken je creditcardgegevens, maar slaan ze niet op.

 1. Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via CLAIMS@ABTOURS.BE op voorwaarde dat u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegt. Alle verzoeken worden binnen de wettelijke termijn behandeld en zijn gratis, met uitzondering van ongegronde of buitensporige verzoeken, die kunnen worden gefactureerd of geweigerd.

 • Recht op toegang en rectificatie

U hebt het recht om vrije toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om onjuiste informatie te corrigeren.

 • Droit de suppression et de limitation

U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Door dit te doen, erkent u dat in het geval van een verzoek tot verwijdering van persoonlijke gegevens, bepaalde diensten mogelijk niet langer beschikbaar zijn.

U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

 • Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor moet u serieuze en legitieme redenen opgeven.

U kunt ook uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dit geval hoeft u geen redenen op te geven.

 • Overdraagbare rechten

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij verwerken in een gestructureerde, gangbare en voor de computer leesbare vorm te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan andere voor de verwerking verantwoordelijken.

 • Recht op klagen

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Rue de la Presse, 35 – 1000 Bruxelles

Tél. : 02/274.48.00 – Fax : 02/274.48.35

Email : contact@apd-gba.be 

Als u schade lijdt als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een schadeclaim indienen bij een rechtbank.

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt over ons privacybeleid.

Scroll naar boven
x Contact.